ČERVENEC 2007

Potápka roháč

Kachna divoká

Lyska černá

Racek chechtavý

Labu velká
26. 7. 2007